Töötamise toetamise teenus

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenuse raames tehakse?

  • motiveeritakse inimest tööle asuma,
  • otsitakse inimese huvidest lähtuvalt tema võimetele sobivat tööd,
  • toetatakse inimest, juhendatakse teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustatakse töötamise ajal,
  • juhendatakse ja nõustatakse inimese tööandjat viimase nõusolekul inimese tööle rakendamisel,
  • juhendatakse inimest ja tema töökaaslasi nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes,
  • valmistatakse inimest ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks.