Lapsehoiuteenus

Mis on lapsehoiuteenus?

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Kellel on õigus lapsehoiuteenusele?

Lapsehoiuteenust võivad kasutada kõik lapsevanemad.
Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse (sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:

  • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Kuhu pöörduda?

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb pöörduda lapsehoiuteenuse pakkuja poole.

Kõigi tegevusluba omavate lapsehoiuteenuse pakkujate kontaktandmed on  Majandustegevuse registris.

Sealt saab otsida teenusepakkujaid ettevõtte nime või tegevusala järgi, samuti piirkondade kaupa.

Teenuse kasutamise perioodi lepivad teenuse kasutaja ja lapsevanem omavahel kokku.

Lapsehoidja nõuded

  • Täieliku teovõimega, hea vaimse ja füüsilise tervisega (SHKS § 25² lg 1 p 2-6);
  • Lapsehoidjal peab olema lapsehoidjana tegutsemiseks kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus.
  • Ilma lapsehoidja kutsetunnistuseta saavad lapsehoidjana töötada SHKS § 48 lg 15 alusel (kuni  2012. a) isikud, kellel on täna olemas:
  1.  pedagoogiline või sotsiaaltööalane keskeri- või kõrgharidus või
  2.  keskharidus, muu keskeri- või kõrgharidus ning läbitud 160h sotsiaaltöö ja 160 h pedagoogika täiendkoolitus;
  • Lapsehoidja peab läbima tervisekontrolli ja omama perearsti poolt väljastatud tervisetõendit;
  • Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis, peavad kõik täisealised pereliikmed olema täieliku teovõimega ja hea vaimse tervisega, läbima tervisekontrolli (nakkushaigused, kopsu röntgen) ja omama perearsti poolt väljastatud tervisetõendit. 

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/riigi-rahastatavad-teenused/lapsehoid.html