Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimestele abistamist teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Sisuliselt on erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See võimaldab teenust osutada paindlikumalt, kasutajasõbralikumalt ja kaasavamalt.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Täpsem info projekti ja selles osalevate asutuste kohta on leitav Tallinna kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudel

Tallinna projektikoordinaatorid on:

Cristin Kelder +372 5664 6747, cristin.kelder@tallinnlv.ee

Pille Soonmann +372 5787 0843, pille.soonmann@tallinnlv.ee

Hinnakiri MTÜ LaNoor

Hinnakiri

Komponendi nimetus Teenuse ühe tunni* hind
Välise spetsialisti kosultatsionn teenuse planeerimiseks 50.00
    Teenuse ühe tunni* hind
Komponendi valdkond Komponendi nimetus Individuaalne tegevus Grupi tegevus
Personaalne toetus Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades 35.00 ei hinnastata
Pere toetamine Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele 70.00 28.00
Pere nõustamine ja koolitus 50.00 18.00
Kogemusnõustamine perele 45.00 15.00
Intervallhoid 10.00 4.00
Sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine 40.00 16.00
Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine 50.00 20.00
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine 50.00 20.00
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 70.00 28.00
Kogemusnõustamine 45.00 18.00
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine 50.00 ei hinnastata
Füüsiline tervis Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus 40.00 16.00
Füüsilise aktiivsuse toetamine 20.00 8.00
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks 70.00 28.00
Liikumine eluruumides 10.00 ei hinnastata
Liikumine väljaspool eluruume 20.00 8.00
Hõivatus Töötamise toetamine 40.00 16.00
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas ei hinnastata 15.00
Õppimise toetamine 40.00 16.00
Rakendus kogukonnas 20.00 8.00
Vaba aeg ja huvitegevus Vaba aja ja huvitegevuse toetamine 20.00 8.00
Eluase Toetus elukoha vahetusel 40.00 ei hinnastata
Igapäevaeluga toimetulek Igapäevaelu toetamine 40.00 16.00
Ettevalmistus iseseisvumiseks 30.00 12.00

hinnad alates 01.01.2023