Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Koos linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja järgnevalt nimetatud teenuse osutajate seast.

Hinnakiri MTÜ LaNoor

Hinnakiri

Komponendi nimetus Teenuse ühe tunni* hind
Teenuse planeerimine 27.00
Tegevusplaani eluviimise tagamine 27.00
Välise spetsialisti kosultatsionn teenuse planeerimiseks ei pea hinnastama
    Teenuse ühe tunni* hind
Komponendi valdkond Komponendi nimetus Individuaalne tegevus Grupi tegevus
Personaalne toetus Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades 27.00 ei hinnastata
Pere toetamine Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele 35.00 10.00
Pere nõustamine ja koolitus 50.00 15.00
Kogemusnõustamine perele 35.00 15.00
Intervallhoid 50.00 25.00
Sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine 27.00 10.00
Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine 37.00 15.00
Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine 35.00 10.00
Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 50.00 25.00
Kogemusnõustamine 35. 00 15.00
Riski- ja probleemse käitumise juhtimine 30.00 ei hinnastata
Füüsiline tervis Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus 25.00 10.00
Füüsilise aktiivsuse toetamine 25.00 10.00
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks 25.00 10.00
Liikumine eluruumides 25.00 ei hinnastata
Liikumine väljaspool eluruume 25.00 ei hinnastata
Hõivatus Töötamise toetamine 30.00 10.00
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas ei hinnastata 15.00
Õppimise toetamine 25.00 10.00
Rakendus kogukonnas 25.00 10.00
Vaba aeg ja huvitegevus Vaba aja ja huvitegevuse toetamine 27.00 10.00
Eluase Toetus elukoha vahetusel 30.00 ei hinnastata
Igapäevaeluga toimetulek Igapäevaelu toetamine 32.00 10.00
Ettevalmistus iseseisvumiseks 32.00 10.00

hinnad alates 01.01.2022