Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uus teenusmudel on kaasav, isikukeskne, kasutajasõbralik ja paindlik. Erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks ning piloteeritav teenusmudel võimaldab kombineerida neist abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett.

Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele üle Eesti. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti partnerite kaudu osutatakse projekti raames erinevaid teenuskomponente kuni 80 abivajavale Tallinna elanikule. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Pilootprojekti maksimaalne rahaline maht on kuni 7 409 010 eurot, millest Tallinnal on 80 teenuskohaga võimalik kasutada 816 063 eurot.

 Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Tallinna projektikoordinaator-juhtumikorraldaja on Cristin Kelder +372 5664 6747, Cristin.kelder@tallinnlv.ee.

Hinnakiri

Komponendi valdkondTeenuskomponentIndividuaalGrupp

Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine30€

Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseksVäline spetsialist turuhinnaga
Personaalne toetusPersonaalne toetamine erinevates eluvaldkondades35€
Sotsiaalsed suhtedSotsiaalsete suhete toetamine30€
Vaimne tervisTaastumise ja haigusega toimetuleku toetamine40€
Füüsiline tervisFüüsilise tervise alane nõustamine ja toetus30€

Füüsilise aktiivsuse toetamine30€15€

Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks30€

Liikumise toetamine väljaspool eluruume30€15€
HõivatusTöötamise toetamine35€

Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas35€

Õppimise toetamine30€

Rakendus kogukonnas30€
Vaba aeg ja huvitegevusVaba aja ja huvitegevuse toetamine35€15€
EluaseToetus elukoha vahetusel40€
Igapäevaeluga toimetulekIgapäevaelu toetamine40€

Ettevalmistus iseseisvumiseks40€