Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

Koos linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadega kaasatakse oma piirkonna inimestele abi andmiseks ja toetamiseks partnerid. Abivajajal on võimalik valida endale sobivaim baastoetuse osutaja järgnevalt nimetatud teenuse osutajate seast.

Hinnakiri MTÜ LaNoor

Hinnakiri (PDF)

Jrk.nr Komponendi nimetus Teenuse ühe tunni* hind
1.

Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine
27,00
2. Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks ei hinnastata
Jrk.nr Komponendi valdkond Komponendi nimetus   Teenuse ühe tunni* hind
3. Personaalne toetus Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades Individuaalne tegevus 27,00
4. Pere toetamine Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele Individuaalne tegevus 35, 00
5. Grupi tegevus 10,00
6. Pere nõustamine ja koolitus Individuaalne tegevus 50,00
7. Grupi tegevus 15,00
8. Kogemusnõustamine perele Individuaalne tegevus 35,00
9. Grupi tegevus 15,00
10. Intervallhoid Individuaalne tegevus 50,00
11. Grupi tegevus 25,00
12. Sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine Individuaalne tegevus 27,00
13. Grupi tegevus 10,00
14. Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine Individuaalne tegevus 37,00
15. Grupi tegevus 15,00
16. Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine Individuaalne tegevus 35,00
17. Grupi tegevus 10,00
18. Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia Individuaalne tegevus 50,00
19. Grupi tegevus 25,00
20. Kogemusnõustamine Individuaalne tegevus 35,00
21. Grupi tegevus 15,00
22. Riski- ja probleemse käitumise juhtimine Individuaalne tegevus 30,00
23. Füüsiline tervis Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus Individuaalne tegevus 25,00
24. Grupi tegevus 10,00
25. Füüsilise aktiivsuse toetamine Individuaalne tegevus 25,00
26. Grupi tegevus 10,00
27. Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks Individuaalne tegevus 25,00
28. Grupi tegevus 10,00
29. Liikumine eluruumides Individuaalne tegevus 25,00
30. Liikumine väljaspool eluruume Individuaalne tegevus 25,00
31. Hõivatus Töötamise toetamine Individuaalne tegevus 30,00
32. Grupi tegevus 10,00
33. Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas Grupi tegevus 15,00
34. Õppimise toetamine Individuaalne tegevus 25,00
35. Rakendus kogukonnas Individuaalne tegevus 25,00
36. Vaba aeg ja huvitegevus Vaba aja ja huvitegevuse toetamine Individuaalne tegevus 27,00
37.   Grupitegevus 10,00
38. Eluase Toetus elukoha vahetusel Individuaalne tegevus 30,00
39. Igapäevaeluga toimetulek Igapäevaelu toetamine Individuaalne tegevus 32,00
40. Grupi tegevus 10,00
41. Ettevalmistus iseseisvumiseks Individuaalne tegevus 32,00
42. Grupi tegevus 10,00

hinnad alates 01.01.2021