Raske ja sügava intellektihäirega täisealised saavad taotleda päeva- ja nädalahoiuteenust

2018. aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 23 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.

Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenust saab inimene, kes:

  • ei ole ise võimeline enese eest hoolitsema ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või ning nimetatud vajadused on fikseeritud ka rehabilitatsiooniplaanis;
  • vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu pidevat hooldust ja järelevalvet.

Vajadusel osutatakse inimesele teenust ööpäev läbi.

Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenust saavad kasutada nii praegu erihoolekandeteenusele suunatud inimesed kui ka need, keda ei ole hetkel teenustele suunatud.

Meie osutame teenus  kodus individuaalselt iga inimese jaoks.